radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

Om hemsidan

Utgivningsansvar
Webbplatsen http://www.alefjall.se är producerad och ägs av föreningen Alefjälls Naturskyddsförening som gör sitt yttersta för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra i innehållet när som helst och utan föregående meddelande. Vi kan dock inte garantera riktigheten, precisionen eller fullständigheten av den information som finns på denna webbplats. Webbdesignprogrammet och publiceringsverktyget som används är Sitoo Web.


Alefjälls Naturskyddsförening ansvarar inte för
Eventuella avbrott på siten.
Förekomsten av buggar.
Eventuella fel eller brister i den information som finns på plats.
Skada som vållats genom en tredje parts olagliga intrång som medför ändring av den information som finns på platsen.

Ansvarig utgivare för hemsidan är Bruno Nordenborg,

Alefjälls Naturskyddsförening

c/o Bruno Nordenborg

Adolfsro 160

490 90 Nol

Tillgänglighet

Denna webbplats är byggd för att vara tillgänglig för alla. Det innebär att man kan komma åt innehållet oavsett vilken typ av webbläsare eller dator man använder, och oavsett om man har ett funktionshinder av något slag.

Textstorlek

Om man tycker att texten på en webbplats är för liten kan man tala om för sin webbläsare att den ska öka textstorleken. Hur man gör det varierar något mellan olika webbläsare, men i de flesta fall finns kommandon för detta i Visa-menyn (View om programmet är på engelska).

Länkar
Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser eller andra källor på Internet. Alefjälls  Naturskydds-förening kan inte kontrollera innehållet på dessa webbplatser eller externa källor och kan därmed inte hållas ansvarig för det. Alefjälls Naturskyddsförening frånsäger sig allt ansvar för innehåll, reklam, produkter, tjänster och allt annat material tillgängligt på denna webbplats och externa källor. Dessutom kan Alefjälls Naturskyddsförening inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster, korrekta eller felaktiga, i samband med användande av dessa länkar.

Att ladda ner pdf-filer
De dokument som går att ladda ner från vår hemsida är sparade i pdf-format. Det innebär att du måste ha tillgång till gratisverktyget Adobe Acrobat Reader.

Javascript

För att visa hemsidan korrekt måste du aktivera javascript (aktiverat i de flesta fall). Hemsidan är optimerad för skärmupplösningar på minst 1024 x 768 pixlar.

Har du synpunkter?
Har du synpunkter på hemsidan, hör gärna av dig! Skriv ett e-postmeddelande till bi.nordenborg@telia.com.

Publicering på Internet

Vad får man lägga ut på webben?

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga specifika regler för Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även publicering på Internet.

Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras på webbplatsen är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Om personuppgifterna återfinns i löpande text på webbsidan anses uppgifterna däremot vara ostrukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling gäller betydligt fler regler än för ostrukturerad.

Ostrukturerad behandling av personuppgifter

Det är i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text på en webbsida så länge man inte kränker den som uppgifterna avser. För att avgöra om en behandling av personuppgifter är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot intresset av att publicera uppgifterna.

Strukturerad behandling av personuppgifter

När personuppgifter är ordnade i register eller databaser eller på annat sätt så att man enkelt kan söka fram eller sammanställa dem är huvudregeln att hela personuppgiftslagen ska tillämpas. Det finns dock en rad undantag:

Grundlagsskydd

Personuppgiftslagen gäller inte när personuppgifter publiceras på webbplatser med grundlagsskydd, till exempel massmedieföretags webbplatser eller webbplatser med utgivningsbevis. Mer information finns på Radio- och TV-verkets webbplats.

Samtycke

Om den registrerade - den som personuppgifterna avser - har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Det är viktigt att komma ihåg att den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.

Harmlösa uppgifter

Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör vara hur den registrerade kan uppleva publiceringen. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om vad som är integritetskänsligt! Om du är osäker är det en god regel att inhämta samtycke.

Känsliga uppgifter, det vill säga uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får normalt inte publiceras utan samtycke.

Journalistiska ändamål

Den som publicerar personuppgifter uteslutande för journalistiska ändamål behöver bara uppfylla säkerhetsreglerna i personuppgiftslagen. Detta undantag från personuppgiftslagens övriga regler är vidsträckt, det omfattar all publicering med ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om frågor av betydelse för allmänheten. Däremot gäller undantaget inte uppgifter av rent privat karaktär.

Undantag från personuppgiftslagens övriga regler gäller också uppgifter som behandlas uteslutande för konstnärligt eller litterärt skapande.

Foton på Internet

Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på till exempel anställda är det ofta nödvändigt att först inhämta samtycke. Även om det rör sig om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som enstaka bilder på Internet, kan det beroende på sammanhanget behövas samtycke för att undvika risken för kränkning.

    

anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2019