radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

Genomförda aktiviteter

Tjader.png

Kortfattad rapport från årsmöte för Alefjälls Naturskyddsförening på Starrkärrs bygdegård 30:e mars 2016.

Föreningens årsmöte hölls den 30 mars 2016 på Starrkärrs Bygdegård och 14 medlemmar hade hörsammat detta.

Mötets öppnandes av ordförande Bruno som även valdes som mötesordförande.

Mötet beslöt att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst samt fastslog föreslagna dagordning. Föreningens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det gångna året godkändes samt styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Vid valen till styrelse omvaldes ordförande Bruno och som övriga styrelseledamöter blev Olof Stigh (Gräskärr), Peter Hallberg (Gräskärr). Kvar i styrelsen är också Ing-Marie Nordenborg (Uspastorp) och Roy Jansson (Järnbo). Till suppleant i styrelsen valdes Olle Bergström (Burhult) samt Robert Johansson (Uspastorp) har ett år kvar på sin mandattid.

Revisorer blev samma som tidigare nämligen Elin Niklasson (Uspastorp) och Jerry Magnusson (Uspastorp). Även valberedningen omvaldes. De är Birgit Andersson (Ölanda), Solgerd Dahl (Lindåsen) samt Ingrid Johansson (Röbacka).

Efter en diskussion beslutades medlemsavgiften till enhetstaxa, 75 kr för både familjer och enskilda medlemmar.

Några motioner fanns inte att behandla för mötet så därefter lämnade styrelsen en lägesrapport för projekt Fyrskog samt Gothia Vinds pågående konkurs. Vad händer nu med vindkraftsprojektet? 

Information angående senaste turerna för planerad 400kV-kraftledning över Alefjäll samt information angående Mark och Miljödomstolens beslut gällande Jehander Sand och grus AB överklagan av avslag för utökat täkttillstånd redogjordes också.

Styrelsen arbetar fortsatt med naturreservatet Anfastebo.

Därefter tackade ordförande Bruno de närvarande och avslutade mötet.

pdf-ikon.png  Dagordning

pdf-ikon.png  Valberedningens förslag

pdf-ikon.png  Årsmötesprotokoll

            

valdebatt-vindkraft2.jpg

på Starrkärrs bygdegård onsdagen den 3 september kl. 19:00.

Vindkraften i Ale är en konfliktfylld fråga som avgörs efter valet. Då debatteras om vindbruksområde C, D och E på Alefjäll skall tas bort ur Vindbruksplanen.

Aledemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Framtid i Ale, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna

vill inte tillåta en storskalig vindkraftsindustrialisering av Alefjäll.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

vill utreda frågan på obestämd tid.

Konflikten minskar inte under tiden som frågan hänger i luften.

Alla politiska partier är inbjudna. Björn Järbur, kommunchefen, kommer att vara ordförande på mötet.

Kom och lyssna, ställ frågor och delta i debatten.

ANFs styrelse vädjar till dig: Låt oss tillsammans med stor tydlighet manifestera våra åsikter på bygdegården i Starrkärr.

Kom på mötet!  Det är oerhört viktigt att vi är många som går på mötet! Du behöver inte delta i debatten, det är din närvaro som räknas.

Arrangör: Alefjälls Naturskyddsförening

valdebatt-partier.jpg ANF-logga.jpg
moderator-2.jpg
Debatt-klickbild.jpg

Holkinventering 2 juni 2013

Holkinventering i Uspastorp söndagen den 2 juni.

Är du nyfiken på hur tiotalet blåmesungar trängs i bobalen eller vill se den svartvita flugsnapparens ljusblå ägg. Då kan du följa med på denna utflykt.

Vi tror att det är en aktivitet som kan passa hela familjen.

Vi träffas vid Thoresgården kl. 10:00 och avslutar c:a 12:30. Det kommer att finnas möjligheter att grilla för de som vill.

Tag med egen matsäck och kläder lämpliga för väderleken. Stövlar rekommenderas.

Kontakta Robert Johansson om du har några frågor.

robert.johansson@ale.se

073-995 68 57

Varmt välkomna

holk1.png holk2.png holk3.png holk4.png

Det blev en lyckad holkinventering.

Vi fick se många fåglar i olika utvecklingsstadier:

 

1_titt_i_holken-2.pngDet var lika stor trängsel runt holken, som i den.

2_ruvande_blames.pngRuvande blåmes. 

3_svartmesungar.pngSvartmesungar.

4_talgoxens_ungar.pngTalgoxens ungar.

5_korvgrillning.pngInventeringen avslutades med korvgrillning.

Geocaching 4 maj 2013

Geocaching i Kilanda.

geoch1.pngLördagen den 4 maj höll Mattias Andersson och Monica Salminen en pedagogisk grundutbildning i geocaching.

Efter en gedigen teorilektion i Kilanda skola fick medlemmar i Alefjälls naturskyddsförening pröva sina kunskaper utomhus.

Tack vare våra duktiga handledare hittade vi två ”cacher” efter visst letande.

Geocaching är en fascinerande hobby som växer snabbt. Det finns över 5 miljoner utövare i världen. Sverige placerar sig i topp om man slår ut det per capita.

geoch2.png

Det är ett bra sätt att locka tekniknördar ut i skog och mark för att med koordinaters hjälp uppleva platser som annars aldrig hade upptäckts, eller en familjesysselsättning som gör utevistelsen lite mer spännande för barnen.

Mer information finns på:

www.geocaching.com

Foto & text: Bruno Nordenborg, nyligen invigd i en världsomfattande rörelse.

 Grodsafari i Uspastorp 21 april 2013

Grodsafari000.png

Den bredkäftade grodan

Vi hade ett underbart väder och fick spännande fångster. Vanlig groda, padda, mindre och större salamander, men åkergrodan har inte vaknat till än. Det var is på dammarna för en vecka sedan.  Vi hade god hjälp med artbestämning av Göran Nilsson som är en av landets främsta expert på grod- och kräldjur. Undervattensfotografen Tobias Dahlin med världsrykte kom i sin arbetsdräkt.

Även om grodor är fridlysta, så får man i studiesyfte vårda ägg och larver tills de fått armar och ben. Det finns inget mer pedagogiskt objekt att studera om man vill följa evolutionsteorin.  Varje klassrum med självaktning skall varje vår ha ett akvarium med en äggsamling från ett av de vanliga groddjuren i studiesyfte. Paralleller mellan människofostrets utveckling i sitt fostervatten med gälar, svans och simhud mellan tårna skulle undanröja alla tvivel på evolutionslärans trovärdighet. Bjud skolbarnen på den årliga förvandlingen från ägg till svanslöst liv på land. Ett mirakel, skulle fotografen Lennart Nilsson uttryckt det!

Grodsafari001.png Grodsafari002.png

Mellan himmel och damm

 

Parning i handen

 

Grodsafari003.png Grodsafari004.png

Salamander

 

Barn och paddor

 

Grodsafari006.png Grodsafari007.png

Famntag

 

Grodor vid knipholken

 

Grodsafari008.png Grodsafari009.png

Grodman i damm

Grodman på land

Grodsafari010.png Grodsafari011.png

Grodmannen

Grodor i hink

Grodsafari012.png Grodsafari013.png

Grodsafari

Grodsafari

Bildvisning och föredrag av Tobias Dahlin

Bildvisning & föredrag av Tobias Dahlin, Hasselbladsstiftelsens naturfotostipendiat 2012. Tobias visade sina undervattensfotografier och bilder från Ales natur på Alegymnasiet i Nödinge 27 november.

tobias_dahlin_lank.png

avskiljare_tjader.png

Demonstration i Göteborg 18 oktober 2012

Demonstration-121018.png

anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2021